Dung Dịch Aqua Bạc Cz12 Cho Cá Rồng Hổ Sam Và Các Loại Cá Khác, tác Dụng Nhanh, mau hết bệnh, mau hồi phục sức khỏe

Mô tả ngắn

Aqua Bạc là sản phẩm của thái lan nhập về, rất tốt trong quá trình chăm sóc cá bệnh Sản phẩm được sử dụng cho mọi loại cá, không riêng về cá rồng hổ s...
Sản phẩm này được bán tại Lazada
27.200 ₫ 290.000 ₫
Khuyến mãi -91% Tiết kiệm ngay 262.800 ₫

Giới thiệu Dung Dịch Aqua Bạc Cz12 Cho Cá Rồng Hổ Sam Và Các Loại Cá Khác, tác Dụng Nhanh, mau hết bệnh, mau hồi phục sức khỏe

Aqua Bạc là sản phẩm của thái lan nhập về, rất tốt trong quá trình chăm sóc cá bệnh

Sản phẩm được sử dụng cho mọi loại cá, không riêng về cá rồng hổ sam nhé các bạn

Cá nào cũng tút hết hihi...các bạn nên thủ ở nhà cho mình 1 chai, vì công dụng của nó có thể làm được nhiều thứ

----Sử dụng đủ liều

-----Sử dụng đủ ngày (7 đến 14 ngày)

-----Chạy lọc suốt thời gian chăm sóc cá bệnh

-----Không dùng kèm với các loại khác.

-----Nhớ lấy than hoạt tính ra nhé các bạn

Ví Dụ : 1.Khi bệnh nhẹ

Sử dụng 1 nắp cho 100 lít nước ( Nhớ tính thêm thể tích phần bộ lọc)

Mỗi ngày thay 30-50% nước và cho lại liều lượng giống như ban đầu (Ví dụ: bể cá 300 lít thì cho 3 nắp. Mỗi ngày thay 90 lít nước và cho lại đủ 3 nắp).

2.Khi bệnh nặng

Sử dụng 1 nắp cho 150 lít nước bể.

A. Xù Vảy

Không dùng muối, nhiệt độ trên sưởi là 28 độ.

Không dùng chung Aqua Bac với Prime và các loại khác.

Thay 50% nước mỗi ngày (Nhớ thay từ từ bạn nhé). Thay bông lọc.

chăm sóc cá bệnh trong 7 ngày.

Không cho ăn trong 7 ngày.

B. Xuất Huyết

Không dùng muối. Nhiệt độ trên sưởi là 28 độ.

Không dùng chung Aqua Bac với Prime và các loại khác.

Thay nước 30% mỗi ngày (Thay từ từ). Thay bông lọc.

chăm sóc cá bệnh trong 7 ngày.

Không cho ăn trong 7 ngày.

C. Nấm Đen và Nấm Trắng

Dùng kết hợp muối 200g trên 100 lít nước. Nhiệt độ sưởi là 30 độ.

Không dùng chung Aqua Bac với Prime và các loại khác.

Thay nước 50% mỗi ngày (Thay từ từ). Thay bông lọc.

chăm sóc cá bệnh trong 7 14 ngày.

Không cho ăn trong 7 ngày.

D. Đục Mắt

Dùng kết hợp muối 200g trên 100 lít nước. Nhiệt độ sưởi là 28 độ.

Không dùng chung Aqua Bac với Prime và các loại khác.

Thay nước 50% mỗi ngày (Thay từ từ). Thay bông lọc.

chăm sóc cá bệnh trong 7 14 ngày.

Không cho ăn trong 7 ngày.

E. Nấm Râu

Dùng kết hợp muối 300g trên 100 lít nước. Nhiệt độ sưởi là 30 độ.

Không dùng chung Aqua Bac với Prime và các loại khác.

Thay nước 50% mỗi ngày (Thay từ từ). Thay bông lọc.

chăm sóc cá bệnh trong 20 ngày.

Vệ sinh hệ thống lọc.

F. Mục Đuôi Sưng Mắt - Sưng Miệng

Dùng kết hợp muối 200g trên 100 lít nước. Nhiệt độ sưởi là 28 độ.

Không dùng chung Aqua Bac với Prime và các loại khác.

Thay nước 50% mỗi ngày (Thay từ từ). Thay bông lọc.

chăm sóc cá bệnh trong 7 14 ngày.

Không cho ăn trong 7 ngày đầu.